පාස්කු ඉරුදින බෝම්බ ප්‍රහාරය සමග සමාජ මාධ්‍යන්ගේ හැසිරීම – සුරේෂ් අමුහේන

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාර මාලාව සිදුවන අවස්ථවේදී මා මහනුවර සිට කොළඹ බලා පැමිණෙමින් සිටි අතර මාගේ ජංගම දුරකථනයට ඇමතුමක් ලැබෙන්නේ මාගේ මිතුරෙකුගෙනි. ඔහු විසින් ඇසුවේ කොළඹ නගරයෙහි සිදුවූ බොම්බ පිපිරීම් කිහිපයක් සමබන්ධයෙනි. නමුත් ඒ වනවිට මා ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු විස්තරයක්...